Výsledky vyplynuly z průzkumu společnosti Cisco, který se uskutečnil ve 14 zemích. Více než polovina dotázaných studentů také uvedla, že bez internetu nemůže žít a považuje ho za nedílnou součást svého života.

"Je bez pochyb, že svět se mění a stále větší důležitost v něm mají sítě a zvláště pak internet. S každou novou generací se jeho důležitost zvyšuje. To se promítá do všech lidských činností od soukromého života po řízení firem, žebříčky hodnot nevyjímaje," řekl Petr Růžička z Ciska.

Celkem čtyři pětiny účastníků průzkumu považují internet za životně důležitou součást každého dne. Více než polovina říká, že si nedokáže život bez internetu představit. Pokud by si měli vybrat mezi autem a přístupem k internetu, 64 procent dotázaných studentů by zvolilo internet.

Internet důležitější než rande?

Dvě pětiny studentů řekly, že internet je pro ně důležitější než chození na rande, setkávání s přáteli nebo poslouchání muziky. Zatímco dřívější generace preferovaly osobní kontakty, nyní tomu začíná být naopak a mnoho lidí preferuje vytváření vazeb online.

Zhruba 90 procent mladých lidí má účet na facebooku, většina z nich ho kontroluje alespoň jednou denně. Třetina ho kontroluje dokonce nejméně pětkrát denně. Hranice mezi osobním a pracovním životem je díky moderním technologiím stále tenčí. Sedm z deseti zaměstnanců se přátelí na sociálních sítích se svými šéfy nebo spolupracovníky.

Vedou smartphony a laptopy

Velice oblíbené je podle průzkumu využívání mobilních zařízení pro vyhledávání informací. Více než polovina zaměstnanců a dvě třetiny studentů považují smartphony, tablety nebo laptopy za nejdůležitější technologii, se kterou se setkávají. Smartphony přitom postupně začínají dominovat. Pro studenty jsou tím nejdůležitějším zařízením.

"Důsledek tohoto trendu můžeme pozorovat ve změně způsobu práce. Stále více firem nabízí svým pracovníkům takzvané mobilní pracovní místo. Tedy možnost udělat část své práce odjinud než od pracovního stolu v kanceláři. Z loňské studie například také víme, že 60 procent zaměstnanců tvrdí, že proto, aby byli produktivní, nemusí být v kanceláři," uvedl Růžička.

Průzkum je výsledkem dvou studií. Do každé z nich bylo zapojeno 1400 lidí ze 14 zemí (USA, Kanada, Mexiko, Brazílie, Británie, Francie, Španělsko, Německo, Itálie, Rusko, Indie, Čína, Japonsko a Austrálie). V prvním případě šlo o univerzitní studenty a ve druhém o profesionály z praxe mladší 30 let.