Digilaby.cz

www.digilaby.cz

Digitální fotografování zažívá boom. Ceny digitálních fotoaparátů klesají, stejně tak jdou dolů ceny za "vyvolání" digitální fotografie. Jenže kterému zpracovateli svěřit své digitální výtvory? Cílem webu Digilaby.cz je vybudovat a udržovat kvalitní a aktuální seznam převážné většiny zpracovatelů digitální fotografie v České republice, jejich provozoven a všech smluvních sběren.

Dlužno dodat, že se autorům zmíněného webu tento záměr daří naplňovat, neboť jako jediní disponují kompletní databází všech sběrných míst a provozoven drtivé většiny zpracovatelů na Českém trhu.

Databáze je navíc pravidelně on-line aktualizována ve spolupráci s jednotlivými zpracovateli (momentálně 3.300 míst). Návštěvník webu si tedy může vyhledat všechny sběrny ve svém městě a okolí.

"V loňském roce se nám také podařilo zorganizovat doposud největší test digilabů v České Republice. V rámci testu nám jeho účastníci zaslali bezmála 2.000 testovacích fotografií, které jsme nechali jménem webu Digilaby.cz vyrobit u zpracovatelů, kteří se testu účastnili. Účastníci pak na základě těchto fotografií zasílali hodnocení jednotlivým digilabů, které se projevují hvězdičkami v hlavním seznamu digilabů na naší titulní stránce," hovoří o jednom z úspěchů webu Digilaby.cz jeho zakladatel Petr Hulmák.

.: HODNOCENÍ: grafika (7/10), obsah (9/10)

Jakou technologií fotíte? Hlasujte v anketě pod článkem.

Kytara.cz

www.kytara.cz

Na serveru Kytara najdete především základní informace potřebné pro hru na kytaru. Nejstarší částí webu je stránka s generátorem kytarových akordů. Jedná se o program napsaný v jazyce Java, který pro zadaný akord nalezne všechny možné varianty. Jednotlivé hmaty si lze nejen prohlédnout, ale na počítačích vybavených zvukovou kartou také přehrát. 

Druhý java aplet pomáhá kytaristům s laděním kytary. Na kytarovém hmatníku se pro jednotlivé struny zobrazují tóny stejné výšky nebo lišící se o několik celých oktáv. Kytaru je tak možné ladit srovnáváním nejen sousedních strun (což je nejběžnější a všeobecně známý způsob ladění), ale porovnáváním libovolných dvou strun, díky čemuž dosáhnete ještě lepšího výsledku.

Asi každý se někdy setkal s tím, že nebyl schopen zazpívat nějakou písničku, protože některé její části byly příliš vysoko nebo naopak nízko. Třetí java aplet tak slouží k přetransponování všech akordů dané skladby do libovolné jiné tóniny a umožňuje skladbu přizpůsobit vlastnímu hlasovému rozsahu. 

Pro zábavu a také odlehčení od někdy suché hudební teorie je na serveru Kytara.cz k dispozici rozsáhlá sbírka básniček a různých průpovídek, které říkají zpěváci na svých koncertech. Na její tvorbě se podílejí samotní návštěvníci webu. Některé veršíky především Karla Plíhala nebo Jaromíra Nohavici jsou opravdové perly a určitě stojí za přečtení.

TIP!
Web Kytara.cz pomůže i ve chvíli, kdy vám třeba u táboráku vypadne potřebný akord. Budete-li totiž v té chvíli mít po ruce mobilní telefon, můžete využít WAPovou adresu www.kytara.cz/wap.

Tabulka

www.tabulka.cz

Ruský chemik Dmitrij Ivanovič Mendělejev zjistil, že u prvků seřazených podle vzrůstající atomové hmotnosti se pravidelně (periodicky) opakují podobné vlastnosti.

V několika případech však musel udělat výjimku a předřadit těžší prvek lehčímu. Roku 1869 publikoval Mendělejev poprvé periodický zákon, který tuto závislost popisuje, a periodickou tabulku prvků, která je grafickým vyjádřením periodického zákona.

Před několika lety spatřila světlo světa také internetová verze tabulky, se kterou se pochopitelně pracuje mnohem lépe než s její papírovou podobou. Periodická tabulka prvků může být vaší společnicí i v případě, kdy nejste připojení na internet. Autor webu totiž nabízí zdarma ke stažení program, který bude fungovat na pevném disku počítače stejně jako funguje internetová verze tabulky. 

.: HODNOCENÍ: grafika (6/10), obsah (8/10)

Máte tip na zajímavý web? Napište mi o něm.