Z průzkumu dále vyplývá, že lidé často s došlou poštou pracují velice neefektivně. „Zhruba dvě třetiny lidí nejčastěji e-maily promazávají. Promazávání e-mailů je typické zejména u mladých lidí. Necelá jedna čtvrtina lidí e-maily ručně třídí do složek a archivů a tento způsob třídění je častější pro lidi se středním vzděláním s maturitou (28 %),“ uvádí se v průzkumu.

Chytré filtry, které dokážou došlou poštu pro větší přehlednost automaticky roztřídit do předem definovaných složek, využívá jen devět procent lidí. Čas pomocí automatických filtrů šetří především muži a lidé s vysokoškolským vzděláním.

„Zhruba dvě třetiny lidí vyhledávají ve starší poště jen občas. Jednou týdně vyhledává ve starší poště 18 % a neustále 8 % dotázaných. Zbylých 10 % lidí ve starší poště nevyhledává prakticky vůbec. Ve starší poště častěji vyhledávají muži a lidé s maturitou či vysokoškolským vzděláním. Méně často pak lidé, kteří ji netřídí a pouze promazávají,“ prozradili zástupci agentury Ipsos Tambor.

Podle nich používá jednu e-mailovou schránku necelá třetina lidí. Dva poštovní účty má pak 39 % dotázaných. Tři schránky má 18 % a čtyři jen 12 % uživatelů. Větší počet e-mailů mají především mladší lidé se středním a vyšším vzděláním.

Průzkum probíhal od 28. dubna do 3. května letošního roku na reprezentativním vzorku české populace ve věku 18 až 65 let. Společnost Microsoft si jej nechala vypracovat, aby zjistila, jak uživatelé pracují s její službou Hotmail.

Podíl nevyžádané pošty klesá

Podíl nevyžádané pošty ve světě v dubnu klesl o 6,4 procentního bodu na 72,9 procenta. Příčinou je vyřazení sítě ovládaných počítačů Rustock z provozu. Uvedla to antivirová společnost Symantec s tím, že v dubnu naopak vzrostl počet cílených útoků proti podzimu o desetinu. Na 168 e-mailů připadal jeden škodlivý kód, cílené útoky tvořily 0,02 procenta.

Cílené útoky se často šíří přes e-maily a jejich smyslem je narušení konkrétního cíle pro účely průmyslové špionáže. Nejvíce zamořený nevyžádanou poštou byl v březnu automobilový průmysl s podílem spamu 76,5 procenta. Ze států měl největší podíl spamu Omán s 81,9 procenty.  [celá zpráva]