"Centrum by se mělo stát kontaktním místem pro evropský boj proti kyberkriminalitě," uvádí se v návrhu. Komise si od vzniku centra slibuje, že jeho prostřednictvím budou moci členské státy a evropské orgány vytvářet kapacity pro vyšetřování. Centrum podle komise bude prostředníkem sítě vnitrostátních skupin pro reakci na počítačové hrozby. Kromě vytvoření těchto skupin by všechny členské státy měly zajistit, aby občané mohli snadno nahlásit případy počítačové trestné činnosti.

Dalším cílem je posílení bezpečnosti prostřednictvím správy hranic. Komise chce například zlepšit koordinaci kontrol na vnějších hranicích EU. Po členských státech chce analýzy, které by se týkaly například převaděčství, pašování zboží a drog nebo obchodování s lidmi.

V rámci zlepšení odolnosti Evropy vůči krizím a katastrofám chce komise po členských zemích spolupráci na zajištění potřebné infrastruktury, vybavení a personálu, s jejichž pomocí by bylo možné rychle a adekvátně reagovat na přírodní pohromy či katastrofy způsobené člověkem.

Komise plánuje také opatření proti terorismu a organizovanému zločinu. Po členských státech chce, aby do roku 2014 vytvořily Úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti, které by na základě nových předpisů měly právo konfiskovat nezákonně nabytý majetek. Kromě toho plánuje ještě letos vymezit rámec správních opatření, která by se týkala zmrazení finančních aktiv za účelem předcházení terorismu.