"S příchodem digitální fotografie jsme se často setkávali s názorem, že budeme brzy končit. Není tomu ale tak. S poklesem cen klasických fotografických přístrojů se na klasickou fotografii mohla dát spousta lidí, pro něž byl tento přístroj dosud nedostupný, a hlavně, majitelé nových digitálních aparátů k nám přicházejí s požadavkem, abychom jim snímky nejen vypálili na cédéčko, ale abychom jim z nich vyrobili i fotografie. Jinými slovy, lidé používají modernější přístroje, ale setrvávají u svých zvyků," pochvaluje si ředitel technické divize společnosti Fotolab ing. Libor Rambousek. "Budoucnost podle mnoha lidí představují teenageři, kteří žijí ve světě MMS, internetu a tak dále. Snímek jim slouží pouze k přenosu určité informace a nic víc. Podle mne ale i tihle mladí lidé přijdou jednou do let, kdy zatouží po klasické fotografii, která pro ně bude představovat hmatatelnou vzpomínku na hezké chvíle," dodává.

Jak na to

V současné době existují dva způsoby, jak si nechat z digitálního záznamu vytvořit fotografii na pěkném tuhém papíru s lesklým, nebo polomatným povrchem. 1) On-line - Lidé, kteří nemají čas chodit po obchodech, mohou si vybrat zpracovatele na internetu a touto cestou mu zaslat své snímky s žádostí o zpracování. Podstatně výhodnější postavení mají lidé s připojením k internetu pomocí linky ISDN, neboť celá operace trvá rychleji a stojí méně. Důležité je věnovat pozornost tomu, jakým způsobem a kde, je třeba vyzvednout vyhotovenou zakázku. (Například v nejbližší provozovně vybraného zpracovatele. Toto je rovněž ideální varianta místo posílání klasických fotek - zákazník může odeslat objednávku odkudkoli na světě a jako výběrní místo zadá provozovnu, kterou mají příbuzní nebo známí nejblíže.) 2) V obchodě - Majitelé digitálního přístroje, kteří preferují osobní vyřízení zakázky, mají možnost navštívit vybraného zpracovatele přímo v jeho provozovně. Vyplatí se však předchozí telefonická domluva, aby zákazník věděl, co si má s sebou do prodejny přinést. Lépe vybavení zpracovatelé jsou schopni stáhnout si snímky prakticky z kteréhokoli digitálního média, takže zákazníkovi stačí doma pouze vyjmout příslušnou kartu z aparátu a s tou přijít. Zpracovatel mu pak snímky vypálí na CD a případně vytvoří i běžné fotografie. Stejné služby mohou požadovat i ti, kteří mají své snímky již uložené na přenosném médiu. Do obchodu si pak přinesou CD, nebo ZIP-disketu, nebo, pokud se na ně soubory se snímky vejdou, i běžné diskety.

Nelze žádat nemožné

Zhotovení klasických fotografií z digitální předlohy se řídí určitými pravidly. Velice důležitou charakteristikou u digitálních snímků je jejich rozlišení a z toho plynoucí velikost. Nejen datová, ale i formátová. Digitální přístroje umožňují snímání a ukládání obrázků obvykle v několika kvalitativních úrovních, přičemž platí: Čím vyšší rozlišení (kvalita) snímků, tím větší budou nároky na paměť a méně se jich na jednu kartu vejde. Na druhé straně pak ale bude možné vytvořit z nich opravdu velké zvětšeniny. Při zadávání požadavku na velikost výsledných snímků je proto třeba brát ohled na to, v jakém rozlišení snímky jsou a nelze žádat nemožné. Ideální je rozlišení alespoň 1,3 megapixelů, z nějž lze vyrobit bez problémů fotky v rozměrech od 9x13 do 20x30.

Na kolik přijdou

Ceny za vyrobení běžné fotografie z digitální předlohy se již hodně blíží cenám, za něž zpracovatelé nazvětšují snímky z klasického filmu. Jednotliví zpracovatelé si pak připočítávají například poplatky za stažení snímků z doneseného média, za vypálení na CD apod. Podle odborníků čeká ovšem vývoj cen za zpracování digitálních fotografií podobný směr, jakým se před lety ubíral vývoj cen za barevnou fotografii. Zatímco na začátku barva představovala zálibu jen pro movitější zákazníky, dnes je stejně drahá, nebo dokonce i levnější než černobílá fotografie. Čím dál více zpracovatelů nabízí možnost stažení snímků z digitálních fotoaparátů a jejich vypálení na CD, případně vytvoření klasických fotografií.