Po celém světě jsou pořádány stovky osvětových akcí, jimiž se odborníci snaží zvýšit povědomí nezbytné on-line bezpečnosti. Konají se na podporu bezpečnějšího internetu a zodpovědnějšího používání on-line technologií a mobilních telefonů především dětmi a mladými lidmi.

Víc než hra, je to tvůj život!

Letošní ročník upozorňuje na nebezpečí virtuálních životů uživatelů sociálních sítí a hráčů on-line her, což jsou dvě nejoblíbenější on-line aktivity mládeže v Evropě.

Fakta a statistiky
Hráči tráví v průměru osm hodin týdně hraním on-line her.
Sociální síť Facebook hlásí více než 500 miliónů aktivních uživatelů.
Uživatelé stráví více než 700 miliard minut na Facebooku každý měsíc.
13 miliónů hráčů je registrovaných na World of Warcraft (WoW), celosvětově nejhranější on-line počítačové hře o více hráčích (MMORPG).
MMORPG generovaly 1,5 miliardy dolarů (v přepočtu 26,5 miliardy korun), celosvětové příjmy v roce 2008 podle odhadů vystoupí na 2,5 miliardy dolarů (44,25 miliardy korun) do roku 2012.
Až 250 tisíc hráčů z celého světa bývá on-line současně na WoW.
Transakce a prodej virtuálního zboží ve virtuálních světech byly odhadnuty na 18 miliard dolarů
(318 miliard 600 miliónů korun) za rok 2009.

Nebezpečí on-line her spočívá kromě jiného v tom, že mladí lidé často život ve virtuálním světě upřednostňují před světem reálným a dávají přednost virtuálním zážitkům.

Kde číhá nebezpečí

Podle odborníků jsou tito hráči naprosto ponořeni do světa fantazie a schovávají se za fiktivní postavy. Na rozdíl od sociálních sítí je hranice mezi tím, co je virtuální a reálné mnohem méně zřetelná.

Pod pseudonymem uživatelé zneužívají internet k šikaně, krádežím, psychickému týrání a psychickému napadání. Společnost Seznam.cz již dříve natočila varovné video pro mladé uživatele, aby se seznámili s nástrahami internetu. Celý článek o stránkách Bezpečný internet naleznete zde.

Video

Do škol míří varovný film pro děti

Internet Hotline Nadace Naše dítě

První česká linka Internet Hotline byla založena a provozována Nadací Naše dítě v roce 2007, doposud zpracovala více než 5500 oznámení a podezřelých odkazů. Nejčastěji se jednalo o dětskou pornografii, zneužívání, rasismus, extremismus nebo pedofilní zájem.

Více než 2200 podezřelých oznámení operátoři předali k dalšímu šetření Policii České republiky. Přes 600 oznámení bylo předáno zahraničním internetovým horkým linkám v různých zemích světa, se kterými Internet Hotline dlouhodobě úzce spolupracuje.

Smysl a význam Internethotline.cz

Anonymita - na Internethotline.cz má každý, kdo podá informaci, záruku naprosté anonymity. Neshromažďují jakékoliv informace, které by mohly vést ke zpětné identifikaci osoby, která vyplnila formulář. (Plně respektují právo na anonymitu osob, které se náhodně dostanou například k dětské pornografii, jejíž držení je v Česku nelegální, a které tomuto problému nechtějí pouze nečinně přihlížet – avšak nevědí, jak bez upozornění na svoji osobu varovat příslušné orgány.)

Profesionální zpracování - každý podnět vyhodnocují z mnoha hledisek (kontext s dalšími oznámeními, geografická příslušnost, legálnost či nelegálnost obsahu apod.) a až na jejich základě provádějí příslušnou akci. Jednotlivec takovéto možnosti posouzení nemá.

Jednotná autorita - boj s nelegálním a neetickým obsahem internetu (například oslovování dětí a mládeže v souvislosti s on-line sázením) si vyžaduje spojené úsilí mnoha subjektů: policie, neziskového sektoru, poskytovatelů internetových služeb apod. Internethotline.cz slouží jako místo pro jejich spolupráci a koordinaci.

Rychlost v komunikaci i akci - policie a další orgány u nás i v zahraničí mají standardní postupy a lhůty, kterých se drží. Je prokázáno, že hlášení podané prostřednictvím lokální americké hotline je ve Spojených státech řešeno několikanásobně rychleji, než to podané třeba prostřednictvím Policie ČR. A naopak: Internethotline.cz sbírá podněty z celého světa a okamžitě s nimi seznamuje českou policii.

Mezinárodní síť - otázka boje s nelegálním obsahem internetu není problémem národním, ale ryze nadnárodním. Díky zapojení Internethotline.cz do mezinárodní sítě mají správci serveru a odborníci k dispozici nejnovější poznatky, mohou si vyměňovat zkušenosti, upozorňovat na nové jevy, spolupracovat s lokálními i nadnárodními autoritami. Důsledkem je efektivnější práce v boji proti nelegálnímu obsahu, mezinárodní koordinace či shromažďování podkladů apod.

Video

800 dětí diskutovalo se Seznamem o bezpečnosti na internetu

Vzdělávání - hodnota Internethotline.cz spočívá také v tom, že pouze pasivně nepřijímá podání od uživatelů internetu – ale snaží se zároveň aktivně působit v oblasti vzdělávání a prevence.