"Do roku 2013 chceme ve všech obydlených lokalitách České republiky zajistit možnost připojení k internetu s minimální přenosovou rychlostí dva Mbit/s a ve městech deset Mbit/s," uvedl ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek.

Vedle nabídky kmitočtů chce ministerstvo průmyslu a obchodu pokrývání odlehlých oblastí motivovat snížením poplatků za využití kmitočtů. Vzniknout má také registr pasivní infrastruktury, jako jsou například stožáry, kabelovody, potrubí a rozvodné skříně, které by mohli operátoři sdílet, a webový informační portál, který bude sloužit jako otevřená platforma pro výměnu nejlepších zkušeností, včetně zkušeností ze zavádění technologií na regionální a místní úrovni.

V současnosti nemají k vysokorychlostnímu internetu přístup obyvatelé 11 procent obcí a ve více než pětině obcí je pouze jeden poskytovatel. Vysokorychlostní přípojku má polovina tuzemských domácností.

ČTÚ připravuje aukci pro rozdělení kmitočtů z tzv. digitální dividendy v pásmu 800 MHz a dále v pásmech 1800 a 2600 MHz pro vybudování vysokorychlostních mobilních sítí. Tento bod byl ze středečního jednání vlády stažen, protože jej ČTÚ musí doplnit o předpokládaný harmonogram aukce.