Podle odborníků mají současné systémy úroveň, kterou lze přirovnat ke schopnostem primitivního hmyzu. Objevují se však nová řešení slibující výrazný pokrok.

V posledních letech se na tento úkol soustřeďuje především americká kosmická agentura NASA, která potřebuje vyvinout novou generaci inteligentních roverů pro průzkum vzdálených planet. Výzkum dalekého vesmíru pomocí automatů totiž nemohou zajišťovat stroje na dálku řízené ze Země. Signál mezi řídícím střediskem a automatem letí minuty až desítky minut, a to je pro řešení mnoha situací neúnosně dlouhá doba.

Naděje na vznik pokročilých systémů vidění pro kosmické i jiné roboty přišla z oblasti vývoje obranných technologií. Americká organizace BMDO (Ballistic Missile Defense Organization - Obranná organizace pro vývoj balistických střel) vytvořila technologii 3DANN (3Dimensional Artificial Neural Network, Umělá neuronová síť pro orientaci v trojrozměrném prostoru), díky níž vznikly senzory a procesory, které dovolují robotům rychlou orientaci ve složitých podmínkách. Systém pracuje na stejných principech jako lidský mozek. Nejde o digitální technologii, jakou používají dnešní počítače, ale o analogové postupy. Jednou z nezanedbatelných výhod je také velmi nízká spotřeba energie.

Systémy, díky kterým mají vzniknout obranné raketové systémy nové generace, se snaží odborníci z NASA přizpůsobit pro potřeby výzkumu vesmíru. Kromě kosmických robotů by se však měly v budoucnosti uplatnit také při konstrukci pozemních zařízení, například u automobilů bez řidiče a jiných dopravních systémů, nebo při konstrukci umělých očí pro nevidomé. Technologie 3DANN určená pro kosmické roboty pracuje na stejných principech jako lidský zrak. V budoucnu by mohla pomoci i nevidomým.