"Ty trendy jsou pro nás od roku 2001 čím dál tím horší, jestli je nezastavíme, tak upadneme do bezvýznamnosti," uvedl jeden z autorů studie Jiří Voříšek. Podle něj chybí strategie rozvoje ekonomiky, která by stála nad všemi resorty a mimo jiné určovala prioritní odvětví hospodářství. Součástí strategie by měla být i podpora informačních a komunikačních technologií, například na školách.

"Struktura absolventů vysokých škol neodpovídá požadavkům trhu," uvedl Voříšek. Podle něj nejsou školy finančně motivované k tomu, aby vyučovaly potřebné obory. Podle údajů z roku 2007 se struktura absolventů míjí s poptávkou na trhu práce ve více než polovině případů. V oboru IT tak prý nestačí "produkce" vysokých škol ani na prostou reprodukci současného stavu zaměstnanců.

VS nemá na experty peníze

Přetlak poptávky po počítačových expertech se projevuje i v jejich vysoké mzdě, jejíž průměr činí 44 000 korun, celorepublikový průměr je 23 000 korun. Nedostatek odborníků IT bude podle Voříška přetrvávat v dalších letech hlavně ve státní správě, která si nebude moci dovolit i kvůli současným rozpočtovým škrtům experty zaplatit.

"Veřejná správa a její služby jsou přitom nyní jednou z hlavních bariér zvyšování konkurenceschopnosti České republiky," uvedl další z autorů Ota Novotný. Veřejná správa není podle něj efektivní a vyžaduje vysoké náklady. I kvůli tomu prý ČR klesla ve světovém žebříčku atraktivity pro investice do služeb s vysokou přidanou hodnotou až na 36. místo, ačkoliv ještě v roce 2004 byla v první pětce.

Počítačová negramotnost mezi Čechy je 45 procent

"Tento stát neví, co dělá. Nemá žádný katalog služeb, nemůže vyčíslit náklady," uvedl náměstek ministra financí Zdeněk Zajíček. Právě zpracování katalogu služeb veřejné správy občanům a firmám doporučují jako jedno z opatření autoři studie. "Katalog umožní standardizaci a zkvalitnění služeb, umožní předvídat, co nastane a kolik se ušetří, pokud se daná služba zruší," tvrdí experti.

Vláda by ale měla v první řadě vytvořit ve spolupráci se školami, podnikateli a vědci strategii konkurenceschopnosti ČR. Podle náměstka ministra průmyslu a obchodu Martina Tlapy by měla práci řídit silná osobnost, která přežije několik volebních období. Miroslava Kopicová z vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace jako součást řešení navrhla vznik jednoho velkého ekonomického ministerstva hospodářství.

Za světem ale kromě škol a veřejné správy zaostávají i běžní obyvatelé České republiky. Zatímco na úrovni Evropské unie neumí s počítačem zacházet 36 procent populace starší 16 let, mezi Čechy podíl počítačové negramotnosti činí více než 45 procent.