"To, že si Česká republika udržela svoji 31. příčku ve srovnání s rokem 2009, rozhodně nejde brát jako úspěch. Státy, se kterými bychom se měli srovnávat, například Finsko, Švédsko nebo Jižní Korea v tomto žebříčku buď výrazně posílily nebo si také udržely svoje postavení, ale o několik desítek míst výše," uvedl Ota Novotný z Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické.

Na vrcholu žebříčku, který hodnotí země mimo jiné podle rozšíření a kvality jejich technologické infrastruktury, podnikatelského prostředí, právního rámce a přijímání nových technologií, skončilo Švédsko, následované Dánskem a USA.

"Vítěz letošního průzkumu Švédsko spolu s dalšími zeměmi z předních pozic se vedle vysoké míry propojení vyznačují také stabilním obchodním a právním prostředím, silnými kulturními a vzdělávacími pobídkami, podporou vlády v oblasti rozvoje informačních technologií a také, částečně v důsledku všech uvedených faktorů, též aktivním a rostoucím využitím nových služeb jednotlivci i obchodním sektorem," uvedl ředitel globálního technologického výzkumu v Economist Intelligence Unit Denis McCauley.

Boduje Finsko a Norsko

Severské země excelují ve většině oblastí digitální ekonomiky. Dlouholetého lídra Dánsko vystřídalo na špičce Švédsko, byť jen s těsným rozdílem. Mezi šesti nejlepšími zeměmi za rok 2010 figurují i Finsko a Norsko.

Digitálně nejvyspělejší asijské země porážejí ostatní kvalitou. Tchaj-wan, Jižní Korea a Japonsko si výrazně vylepšily své pozice, a to částečně díky vynikajícím výsledkům v porovnání se zbytkem světa v kategorii širokopásmového připojení a kvality mobilní sítě.

Širokopásmové připojení se stává ve světě dostupnějším. Ve 49 ze 70 zemí zařazených do průzkumu činil měsíční poplatek účtovaný největším poskytovatelem širokopásmového připojení v zemi méně než dvě procenta průměrného měsíčního příjmu domácnosti za rok 2009. O rok dříve to bylo 42 zemí.