Žen mezi počítačovými odborníky postupně ubývá. Zatímco v roce 1993 bylo mezi IT odborníky 36 procent žen, o šestnáct let později jich bylo pouze 11 procent.

Tento výrazný pokles lze podle statistiků pravděpodobně připisovat mimo jiné rychlému rozvoji informačních technologií, a tím i zvýšeným nárokům na rozvoj znalostí.

Mezi počítačové experty řadí statistika vědce a odborníky v oblasti výpočetní techniky a dále technické pracovníky v tomto oboru.

IT odborník má průměrný plat 44 tisíc

Hrubý měsíční plat IT odborníka loni mírně stoupl těsně pod hranici 44 000 korun, muži přitom brali téměř 46 000 korun a ženy necelých 36 tisíc korun. Rozdíl průměrného platu IT odborníků zaměstnaných v podnikatelské a nepodnikatelské sféře činil v loňském roce přes 17 000 korun ve prospěch sféry podnikatelské.

Mezi IT odborníky až do roku 2008 mírně převažovalo zastoupení osob se středoškolským vzděláním s maturitou, například v roce 2008 jich bylo 49 procent.

V roce 2009 bylo však poprvé vyšší zastoupení IT odborníků s terciárním vzděláním, kterých bylo 48 procent proti 44 procentům středoškolsky vzdělaných.