Je zde mimo jiné multimediální prohlídka věznice, od přijetí do ústavu nápravné výchovy přes průběh všedního dne až po propuštění. Zodpovězeny jsou také dotazy na návštěvní dobu nebo na vězeňskou stravu.

Test smyslů

U našeho dalšího webu týdne s poněkud komplikovanější adresou www.bbc.co.uk/science/humanbody/body/interactives/senseschallenge můžete otestovat, zda nemáte problémy s optikou, špatně neslyšíte nebo nedokážete zcela rozeznat, co dobře chutná a co ne. V testu musíte uvést přímky na stejnou délku, rozhodnout, zda je King Kong větší než Godzilla, nebo určit, po čem vlastně voní parmezán.

Pochopitelně jsou všechny otázky kladeny tak, aby nebylo jen tak snadné na ně najít správnou odpověď. Zkoušený je konfrontován s optickými triky a iritován tóny. A pod časovým tlakem pak jeho ubohý mozek brzy neví, zda slovo hnědá napsané žlutě má barvu hnědou nebo žlutou. Test smyslů je bohužel jenom v angličtině - většině otázek se ale dá rozumět bez problému.