Odhalit zvláštní způsoby internetových obchodů je možné podle ČOI pouze po prostudování obsáhlých obchodních podmínek.

Z nich vyplývá, že s prodejcem uzavíráte takzvanou Příkazní smlouvu. Podle ní jednoduše dáváte provozovateli příkaz, aby obstaral vámi vybrané zboží a za smluvenou cenu ji doručil na uvedenou adresu.

Tím ale povinnosti prodejce končí, z čehož logicky vyplývají určité nevýhody vůči zákazníkovi.

Prodejce si přičítá k ceně skryté náklady

Jednou z nevýhod je to, že zboží nelze dodat na dobírku. Objednávka musí být uhrazena vždy předem na účet a následně zákazníkovi nezbývá než čekat, zda bude zboží dodáno. To přitom může trvat velice dlouho, obzvláště pokud je zboží přiváženo z destinací mimo Evropskou unii.

U objednávky ze zemí mimo EU navíc mohou vzniknout skryté náklady. „Takovéto zboží je adresováno přímo spotřebiteli a prochází celní kontrolou. Celní úřad dle druhu a ceny zboží může vyměřit clo,“ varovala ČOI.

Od smlouvy není možné do 14 dnů odstoupit

Dalším záludným bodem obchodních podmínek některých e-shopů bývá možnost odstoupit od kupní smlouvy v rámci zákonné 14denní lhůty.

„Pokud se jedná o společnost prodávající zboží na území ČR, má spotřebitel vyhráno, protože se firmy řídí platnými zákony ČR. Problémy nastanou v případě dodávky zboží mimo území ČR. V rámci EU je ve většině případů možné vrátit zboží i finanční plnění, ale v případě dodávky zboží mimo EU – např. Čína, se těžko domůžete vrácení zboží a peněžní částky, nehledě na náklady na dopravu,“ uvedla ČOI ve zprávě.

Zásadním problémem také může být, že reklamace se podle obchodních podmínek neřeší s prodejcem, ale je nutné se obrátit přímo na dodavatele zboží. Toho vám ale prodejce zpravidla neprozradí. Ne všechny zahraniční státy navíc dodržují dvouleté záruční doby.

„Z výše uvedených důvodů vyplývá, že i přes atraktivní ceny je nákup v takovýchto internetových obchodech pro spotřebitele vysoce rizikový. Provozovatel obchodu neodpovídá prakticky za nic. Jeho jedinou starostí je vyinkasovat peníze s provizí a objednat zboží,“ varovala ČOI.