Celkově inspektoři ČOI v lednu provedli 44 kontrol. Závady přitom zjistili u 25 případů, tedy více než 56 % obchodů. „Ve všech případech, kde bylo zjištěno porušení, bude s kontrolovanými osobami zahájeno správní řízení,“ uvedla ČOI.

Podle výsledku kontrol nejsou ze strany provozovatelů e-shopů dodržovány především povinnosti spojené s informováním zákazníka, zejména o právu na odstoupení od kupní smlouvy a o právech souvisejících s odpovědností za vady.

Na webových stránkách obchodů také v některých případech chybí informace o provozovateli e-shopu.

Často také prodejci nedodávali k zaslaným výrobkům návod k použití v českém jazyce. V souvislosti s řešením spotřebitelských podnětů inspektoři odhalili také nedodržování zákonem stanovených lhůt pro vyřízení reklamace.