Celkově má v Česku počítač 54 domácností, což je více než dvojnásobek stavu v roce 2003. Před 20 lety mělo osobní počítač jen 1,2 procenta domácností. Nejvíce počítač používají lidé ve věku od 16 do 24 let. V této kategorii s PC pracovalo 92 procent lidí. Naopak ve věku od 65 do 74 let se s PC setkalo jen 14,6 procenta lidí a ve věku nad 75 let pak 3,6 procenta.

Počítač někdy použily dvě třetiny dospělé populace. Více než polovina Čechů někdy na počítači kopírovala nebo přesunovala soubor, třetina použila základní aritmetické vzorce, například v Excelu, a čtvrtina připojila nebo nainstalovala nové zařízení. Počítačový program vytvořilo pět procent lidí.

Přibližně šest z deseti pracujících používá počítač v práci a devět z deseti studentů pracuje na PC ve škole. Mezi vysokoškolsky vzdělanými lidmi s počítačem pracuje 89 procent lidí, naopak se základním vzděláním jen 11 procent uživatelů.

Vysokorychlostní internet má téměř polovina  Čechů

Celkově je v České republice k internetu připojeno 49 procent domácností. Přitom ještě loni to bylo o tři procenta méně, díky čemuž patřila ČR mezi pět nejzaostalejších zemí EU.

Nejčastěji se Češi k internetu připojují pomocí bezdrátové technologie WiFi (40 %). ADSL připojení využívá 28 procent trhu a kabelovou přípojku má pětina tuzemských domácností. Pomalé vytáčené připojení využívá osm procent lidí. Pro připojení využívá 84 procent domácností stolní PC a 34 procent notebook.

Internet nejčastěji lidé využívají pro komunikaci prostřednictvím elektronické pošty (91 %). Takřka polovina domácností webovou síť využívá pro telefonování (42 %). O službách a produktech vyhledává na internetu informace 83 procent domácností. A zhruba pětina lidí prostřednictvím světové počítačové sítě nakupuje (22 %).