Celkově je v České republice k internetu připojeno 49 procent domácností. Přitom ještě loni to bylo o tři procenta méně, díky čemuž patřila ČR mezi pět nejzaostalejších zemí EU.

Nejčastěji se Češi k internetu připojují pomocí bezdrátové technologie WiFi (40 %). ADSL připojení využívá 28 procent trhu a kabelovou přípojku má pětina tuzemských domácností. Pomalé vytáčené připojení využívá osm procent lidí.

Internet nejčastěji lidé využívají pro komunikaci prostřednictvím elektronické pošty (91 %). Takřka polovina domácností webovou síť využívá pro telefonování (42 %). O službách a produktech vyhledává na internetu informace 83 procent domácností. A zhruba pětina lidí prostřednictvím světové počítačové sítě nakupuje (22 %).

Přestože loni mělo počítač jen 48 procent domácností, letos jej vlastí již 54 procent trhu. V roce 2003 to přitom bylo pouze 24 %.

Mobil má již skoro celá populace

Mobilní telefon má v České republice celkově již 91 % lidí starších 16 let. Zároveň jej vlastní 99 procent populace ve věku od 25 do 44 let. Zajímavé také je, že mobil vlastí také již takřka tři čtvrtiny důchodců (70 %).

Mobilní telefon využívá 98 % pracujících, 97 procent vysokoškoláků a 78 % lidí se základním vzděláním. V ČR je podle údajů operátorů více než 13,5 miliónu aktivních SIM karet.

Vybavenost tuzemských domácností informačními a komunikačními technologiemi začal Český statistický úřad pravidelně sledovat před šesti lety. V tabulce jsou uvedeny naměřené hodnoty za letošní i loňský rok. Pro porovnání jsou k dispozici také data z roku 2003, kdy sledování informační vyspělosti ČR započalo.

Informační a komunikační technologie v ČR
 2003
2008
2009
Lidé používající mobilní telefon starší 16 let
24 % 
48 % 
54 %
Uživatelé internetu starší 16 let  2 % 
33 %44 %
Domácnosti s vysokorychlostním internetovým připojením28 %54 %56 %
Domácnosti s PC 66 %88 %91 %