Nařízení nazvané Řím I. vstoupí podle Rezka v platnost 17. prosince a nahradí takzvanou Římskou úmluvu. Ta prý evropským spotřebitelům při nákupu online v jiných zemích EU neposkytovala dostatečnou ochranu.

"Dosud mohlo dojít k situaci, kdy se spotřebitelská smlouva bude řídit právním řádem státu obchodníka. A tak by například místo 14 dnů na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu měl český spotřebitel k dispozici pouze sedmidenní lhůtu, která je obvyklá třeba ve Francii," upozornil Rezek.

V případných sporech bude od prosince nově platit právo země spotřebitele. Pokud by ale měla být ve státě prodávajícího některá spotřebitelská práva ještě výhodnější, může se jich nakupující podle Rezka také domáhat.

Nejistá situace podle Rezka od přeshraničních nákupů odrazovala část spotřebitelů, takže posílení jejich práv internetovému prodeji v EU pomůže. "Zatímco spotřebitel nakupuje za hranicemi státu pouze výjimečně a strávil by nad studiem legislativy země obchodníka hodně času a energie, tak většina obchodníků, kteří se věnují přeshraničnímu obchodu, může náklady spjaté s prostudováním jiných právních předpisů rozložit do mnoha obchodních transakcí," dodal Rezek.

Evropské spotřebitelské centrum pro ČR poskytuje informace o právech spotřebitelů na společném evropském trhu a bezplatně pomáhá a radí spotřebitelům v jejich sporech s obchodníky z jiných zemí Evropské unie, Norska a Islandu. Zprostředkovává i možnosti mimosoudního řešení sporů spotřebitelů s obchodníky. Činnost centra spolufinancují Evropská komise a Česká obchodní inspekce.