Celkem 20 procent celkového provozu internetu vytvoří jedno procento uživatelů, okolo 60 procent provozu pak deset procent nejčastějších uživatelů.

"V dnešní době představuje internet a IP sítě základ veškeré celosvětové komunikace a fakt, že uživatelé využívají těchto služeb čím dál více, je základním pohonem dalšího růstu internetu," uvedl viceprezident divize Service Provider Marketing Cisca Suraj Shetty.

Z celkového množství dat vytvořených jednou domácností během jednoho měsíce představují více než třetinu vizuální síťové aplikace, jako jsou videa, sociální sítě nebo různé nástroje pro spolupráci na dálku. Denní průměr takto vytvořených aplikací odpovídá přibližně dvaceti krátkým videím či jedné hodině internetového videa.

Domácí uživatelé se nejčastěji připojují mezi 21:00 a 1:00 hodinou, což je o dvě hodiny později, než kdy obvykle začíná i končí špička při sledování televize. Během této čtyřhodinové internetové špičky vytvoří každá domácnost přibližně 93,3 MB internetového provozu, což představuje přibližně čtvrtinu přenosů vytvořených jednou domácností během celého dne.