"Chceme být školou 21. století. V době, kdy počítače stojí pár korun, nebylo už udržitelné běhat po škole s třídní knihou. Navíc například při výuce jazyků se v učebně sešli studenti z více tříd a zápis do třídní knihy byl tak problematický," řekl Vodička.

V novém školním roce učitel využije ve třídě notebook, který umožní připojení k datové síti školy prostřednictvím WiFi. Administrativu tak bude provádět v digitalizované podobě. "Půjde o významnou úsporu času, především pro třídní učitele, a současně se zvýší efektivita práce pedagogického pracovníka. Notebooky, které mají učitelé k dispozici, jim slouží také k podpoře výuky," doplnil Vodička.

Vyučující se ve třídě přihlásí do systému Bakaláři, ve kterém je tato administrativa vedena, a zapíše chybějící studenty. Třídní učitel poté bude pouze editovat označené hodiny, ve kterých student chyběl ve výuce, a kliknutím na příslušnou hodinu vybere důvod absence. Systém umožňuje generovat různé tiskové sestavy od klasické verze třídní knihy, přes přehledy absence všech studentů třídy po přehledy absence jednotlivých studentů v jednotlivých předmětech.

Škola 21. století - místo sešitů netbooky

Jak bude vypadat škola 21. století nastínili žáci v jihopolských Katovicích, kteří začali nosit do škol místo učebnic netbooky. Jako první v Polsku testují kilogram vážící přenosné počítače, které mají nahradit často těžké knížky a sešity. Pokud se experiment osvědčí, od podzimu začnou notebooky využívat i žáci v jiných školách.

Miniaturní laptopy jsou určeny pro děti ve věku od šesti do dvanácti let. Před údery a nárazy je chrání speciální gumový potah. Odborníci do přístrojů nahráli učebnice, slovníky, mapy a tabulky s matematickými vzorečky. Jsou také vybaveny pro připojení k internetu. Výhodou takzvaných netbooků je kromě nízké váhy také jednoduché ovládání. [celá zpráva]

Elektronická třídní kniha navazuje na projekt průběžné klasifikace, který ve škole funguje dva roky. Rodiče si mohou na webových stránkách školy prohlížet průběžné známky svých dětí a pružněji ve spojení s učiteli reagovat na případné zhoršení prospěchu. Nyní zjistí i to, zda jejich potomek nechodí "za školu".

Škola v tomto směru spolupracuje s Gymnáziem Jana Palacha v Mělníku, kde již elektronickou třídní knihu využívají. Na základě spolupráce s prostějovskými kolegy tam naopak letos zavádějí průběžnou elektronickou klasifikaci. Prostějovské gymnázium muselo dokoupit zhruba 40 přenosných počítačů. Investice se mu vrátí díky úsporám času, který museli učitelé věnovat papírování. Škola ušetří i na papíru, tisku či kopírování dokumentů.  

Elektronickou třídní knihu již využívají i další školy v Česku, mimo jiné základní školy v Ostrově na Karlovarsku. Také všechny krajem zřizované střední školy v Karlovarském kraji se již před dvěma lety napojily na on-line školní portál, díky kterému mohou například rodiče sledovat prospěch svých dětí a učitelé vedou prostřednictvím portálu třídní knihu v elektronické podobě. V minulosti ji zavedla například i Střední škola průmyslová v Krnově.