Podle jeho názoru také populární internetové stránky vedou mladé lidi k vytváření "pomíjivých vztahů", které když krachnou, dovedou je až k riziku sebevraždy. "Přátelství není zboží, přátelství je něco, co se těžko nabývá a když je opravdové, trvá," řekl arcibiskup.

"Je znepokojivé, když nadměrné a téměř výhradní užívání textových zpráv a elektronické pošty znamená, že jako společnost jsme ztratili něco ze schopnosti vytvářet vzájemnou komunikaci, jež je nezbytná k tomu, abychom žili pohromadě a vytvářeli společnost," dodal.

Podle třiašedesátiletého arcibiskupa přílišné užívání elektronických informací "odlidšťuje" a způsobuje ztrátu sociálních dovedností a schopnost poznávat lidi prostřednictvím jejich jazyka. Navíc prý komunikační sítě a webové stránky vedou děti k tomu, aby přikládaly nadměrnou důležitost počtu přátel, namísto aby jim šlo o kvalitu jejich vztahů.