Zákon o odpojování počítačových pirátů již dříve schválil senát. V dolní komoře parlamentu ale neprošel, protože 21 poslanců se vyslovilo proti a pouhých 15 pro. V národním shromáždění přitom mělo zasedat 577 zákonodárců.

Zákon měl fungovat na principu třikrát a dost. Potrestán by tedy podle něj měl být každý hříšník, který bude třikrát přistižen při nelegálním stahování. Jeho počítač měl být jednoduše zcela odpojen od internetu. Zákonodárci by k odpojení využili unikátní IP adresu, kterou má každý uživatel internetu. Pokud tedy bude v domácnosti více počítačů, k internetu by se podle zákona nemohl připojit žádný z nich.

Zákon se měl dotknout také volně přístupných bezdrátových WiFi sítí a internetových kaváren. V obou případech měli provozovatelé vytvořit speciální seznam „nevhodných“ internetových stránek (blacklist), které by potom nemohli uživatelé vůbec spustit.

Internetové připojení jako lidské právo

„Brouzdání po internetu nemůže být považováno za základní lidské právo,“ obhajovala návrh zákona již dříve francouzská ministryně Christine Albanelová v parlamentu. Podle ní totiž uživateli se zablokovaným počítačem nic nebrání v tom, aby se k internetu připojil přes veřejný počítač v knihovně nebo v internetové kavárně.

Odpůrci takového trestání hříšníků poukazují také na to, že při odpojení mohou v internetových kavárnách hříšníci nelegální obsah nadále v rozporu se zákonem stahovat. V souvislosti s novým návrhem také apelují na to, aby se možnost připojení k internetu stala součástí základních lidských práv.

V současné době je ve Francii uplatňován proti internetovému pirátství zákon o ochraně duševního vlastnictví, podobně jako je tomu například i u nás. Vláda se ale domnívá, že odpojování od internetu by bylo daleko jednodušší, než posílat každého počítačového piráta policii, která má dost práce s jinými druhy kriminality. Návrh počítá s tím, že hříšník by byl od internetu odpojen až po několikátém varování.