Podle něj nově dohodnutý kompromis vytváří prostor pro inovace a investice do telekomunikací. Zavádí též agenturu evropských regulátorů elektronických komunikací.

Dohodu musí ještě schválit na svém plenárním zasedání patrně příští týden Evropský parlament.

Podle českého předsednictví je součástí dohody například to, že národní regulátor může ve výjimečných případech po dominantním operátorovi v dané zemi EU požadovat, aby oddělil infrastrukturu od služeb.

Posledním bodem, který zabraňoval v minulých týdnech dohodě, byl spor o to, jak oficiálně naložit s právem přístupu na internet.