Fórum nabídne návštěvníkům podle pořadatele kompletní přehled současného stavu výzkumu i průmyslových aplikací nanotechnologií, zvláště těch, které se orientují na snížení energetické náročnosti výroby, výrobu a uskladnění elektrické energie, čištění vody a vzduchu, na medicínu nebo elektroniku.

Kromě toho se bude hovořit i o takových tématech, jako jsou například standardizace, bezpečnost, vzdělávání, výzkumné infrastruktury nebo integrační aktivity v rámci evropského výzkumného prostoru.

Výstupy z konference Evropská komise využije pro přípravu nového Akčního plánu pro Evropu v oblasti nanověd a nanotechnologií a dalších strategických dokumentů. Součástí konference bude prezentace firem.

Doprovodný program počítá s výstavami, ale i s dramatickými vystoupeními zaměřenými na "nanosvět". Cílem je neotřelým způsobem předvést veřejnosti nanotechnologie a inspirativním jazykem ji seznámit s jejich existencí v každodenním životě a s jejich obrovským potenciálem využití v budoucnosti.