S prohlubující se krizí o práci přichází i řada lidí, kteří dobře rozumí technologii počítačových sítí. Někteří z nich se mohou dát na dráhu zločinu. Důvodem je to, že mají znalosti, které jim umožňují páchat podobné zločiny, ale také to, že jsou obtížněji dopadnutelní a podobná kriminalita není tak tvrdě trestná.

„Dokáži si představit, že zpronevěr v příštím roce přibude,“ uvedl Carl Clump z firmy Retail Decisions, která se zaměřuje právě na boj se zneužíváním kreditních karet. Navíc tento druh zločinu narůstal každoročně už před ekonomickou krizí. Loni v Británii vzrostl o 18 procent a způsobil škodu za 161,9 miliónu liber. „Je to lukrativní oblast a dělá se to docela snadno," dodal Clump.

Je to problém sociální, nikoliv technický

„Zločinnost narůstá, když máte vyšší nezaměstnanost,“ uvedl Mikko Hypponen ze společnosti F-Secure. „Není to technická otázka, ale sociální, za těmito útoky vždy můžete nají společenské důvody,“ upřesnil.

Některé firmy se navíc také obávají, že propuštění zaměstnanci se mohou své firmě mstít, a to právě přes počítač, nebo že se zmocní cenné databáze, kterou snadno okopírují na CD a vynesou ji ven a pokusí se prodat.

Dalším nebezpečím, je že propuštění lidé se mohou dostat do spárů organizovaného zločinu, který jejich schopností bude využívat například při praní špinavých peněz.