Mnozí z nich se soustřeďují na World of Warcraft, dnes zřejmě nejrozšířenější on-linovou hru: za možnost účastnit se jí platí měsíční poplatky jedenáct miliónů lidí a soudí se, že dalších několik miliónů je napojeno ilegálně.

Lidé hledají na nekonečných pláních virtuálního světa skryté věci nebo rozvíjejí výzbroj a schopnosti svých hrdinů, aby je po dosažení určité úrovně prodali na Západ nebo do bohatých zemí Asie. Na požádání jsou také ochotni převzít hráčova hrdinu a vyvinout jej na vysokou úroveň daleko rychleji, než by to dokázal hráč samotný. Tak si vydělávají v průměru asi 145 dolarů. Tím se udrží nad úrovní absolutní bídy, za kterou bývá považován příjem dolaru denně.

Přesné údaje o rozšířenosti této praxe je těžké zjistit. Někteří experti se obávají, že nového „odvětví“ si už všiml i organizovaný zločin, který ho využívá k uplatnění kradených kreditních karet a k lákání peněz od hráčů, jimž pak slíbené virtuální předměty či peníze nejsou dodány.