Na svých webových stránkách ČTÚ umístil devatenáctistránkový dokument, v němž klade základní otázky a vyzývá odbornou veřejnost k vyjádření. Digitální dividenda vznikne, protože zemské digitální televizní vysílání pro přenos stejných programů potřebuje podstatně menší množství kmitočtů než stávající vysílání analogové.

To podle nedávného nařízení vlády v podobě Technického plánu přechodu, jakéhosi jízdního řádu digitalizace, skončí na území většiny ČR do 11. listopadu 2011 s výjimkou Zlínska a Jesenicka, kde se tak stane do konce června 2012.

"Do této diskuse by se nepochybně měli zapojit všichni současní nebo budoucí uživatelé spektra nebo služeb jeho prostřednictvím poskytovaných, kteří mají na danou problematiku zformulován svůj názor a chtějí k rozhodování kvalifikovaně přispět," uvedl v průvodním slovu k materiálu předseda Rady ČTÚ Pavel Dvořák.

Diskuse je určena především pro odbornou veřejnost

ČTÚ předpokládá, že diskuse se zúčastní zejména příslušné výbory a komise v parlamentu, dotčená ministerstva, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Rada Českého rozhlasu a Rada České televize, provozovatelé rozhlasového a televizního vysílání i potenciální investoři a operátoři vysílacích sítí, kteří by digitální dividendu mohli využít.

Své komentáře či názory mohou posílat do 19. září, uvedl ČTÚ s tím, že první shrnutí této diskuze bude prezentováno na dvoudenním workshopu o týden později. Pro kmitočty uvolněné po přechodu na digitální zemské vysílání existuje podle ČTÚ celá řada způsobů využití.

Je možné je využít pro digitální zemský rozhlas (zkráceně T-DAB), pro nějaký způsob šíření TV přes mobilní telefony, pro rozšíření dostupnosti širokopásmového internetu nebo pro větší počet sítí vysílačů pro zemské digitální vysílání, než je nyní plánováno. Otázkou je podle ČTÚ i to, jakým tempem řešit využití digitální dividendy; zabývat se jí až po ukončení přechodu k digitální zemské TV, nebo už dříve.