Již od roku 2003 společnost ProGamers nabízí návštěvníkům své sítě počítačových heren PG Cyber Café (PGCC) možnost zahrát si jejich oblíbenou hru anebo vyřídit pracovní záležitosti na internetu. Většina konceptů zavedených v síti PGCC (výkonný hardware, originální hry, rychlé připojení k internetu, školená obsluha) se v průběhu uplynulých pěti let stala obecným standardem v této oblasti, na své si přišli i soutěžní hráči.

Právě pro ně byl totiž připravován seriál mezihernových turnajů, v němž se utkávali hráči z různých kaváren PGCC o finanční odměny a body do hodnocení Mistrovství ČR. Situace se ale mění, zájem o využívání počítačových heren je v současné době výrazně nižší než před několika lety a ani provedená opatření (větší zaměření na konzole a občasné hráče, věrnostní akce, spolupráce se školami) se nesetkala s úspěchem.

„Nechceme se vrátit do doby před pěti lety a nehodláme porušovat naše základní principy (kvalitní hardware, 100% originální hry), na kterých jsme celou síť vybudovali. Jediným řešením je pro nás uzavřít část heren a využít takto získané finanční a personální zdroje v jiných projektech,“ říká jednatel společnosti ProGamers Daniel Mikšovský.

Zároveň dochází i k pozastavení mezihernových turnajů, u kterých nelze při sníženém počtu heren očekávat dostatek hráčů.