Experiment S.P.A.M společnosti McAfee zřetelně ukázal, že spam se stále vyvíjí, více využívá lokálních jazyků a místních kulturních specifik a je čím dál cílenější, čímž se znesnadňuje jeho odhalení. Účastníci tohoto experimentu z 10 zemí obdrželi více než 104 000 spamových e-mailů.

V přepočtu na jednoho účastníka se jednalo v průměru o 2 096 spamových zpráv, tj. asi 70 nevyžádaných e-mailových zpráv denně. Jedním z cílů bylo to, že – v rozporu s představou řady lidí – spam není jen něčím obtěžujícím, ale představuje skutečnou hrozbu; navíc neexistují žádné známky toho, že by tato hrozba ustupovala.

Nevyžádaná pošta obsahuje často i viry

Výsledky experimentu mohou uspokojit zvědavost každého, kdo chtěl někdy kliknout na nabídku, která se zdála být velmi výhodná. Celá řada spamových zpráv, které obdrželi účastníci experimentu, byly ve skutečnosti phishingové e-maily.

Tyto zprávy předstíraly, že jsou odeslány z důvěryhodného zdroje, a jejich cílem bylo získat citlivé informace, jako jsou uživatelská jména, hesla nebo podrobnosti o bankovním účtu. Další e-maily obsahovaly viry. Mnoho e-mailů se snažilo do počítačů nepozorovaně instalovat škodlivé programy pomocí odkazů na nebezpečné webové servery.

Zavirovaný počítač je pomalejší

Řada účastníků experimentu hlásila snížení rychlosti počítače, stejně jako zvyšující se počet automaticky otevíraných oken (pop-up). Výsledky pokusu také potvrzují posun od hromadně šířeného e-mailového spamu ke „kampaním“, které jsou cílenější. Největší množství spamu, který příjemci jako spam nerozpoznají, je psáno buď v místním jazyce, nebo používá metody sociálního inženýrství.

Největší množství spamu ve svém vlastním jazyce dostávají uživatelé ve Francii a Německu (11, resp. 14 procent veškerého spamu v těchto zemích je psáno francouzsky, resp. německy). Odborníci společnosti McAfee předpokládají, že autoři spamu budou v budoucnu používat místních jazyků ve stále větší míře. Tradiční zemí spamerů jsou USA a tento stát je také nikoliv překvapivě v čele „světové spamové ligy“.

Spameři lákají výhrou i snadným ziskem

Rozvíjející se ekonomiky, jako je Brazílie a Mexiko, se v této lize umístily v první pětici. Naznačuje to, že spameři se ve zvýšené míře zaměřují na nové oblasti. Text uváděný v předmětu spamového e-mailu se dnes nejčastěji týká financí, například oznamuje předběžné schválení půjčky nebo žádosti o vydání kreditní karty.

Tato situace může být způsobena tím, že se spameři snaží využít současné situace v oblasti osobních financí a problémů se získáním půjčky (viz hypoteční krize a krize likvidity v některých zemích). Bez ohledu na všeobecnou známost „nigerijských“ spamových e-mailů jsou lidé stále ještě ochotni se tímto způsobem nechávat podvést.

V současnosti nejobvyklejší metoda těchto e-mailů předstírá, že příjemce e-mailu je dědicem nějakého dávno ztraceného příbuzného v Nigérii. E-maily tohoto typu jsou ze všeho nejvíce zaměřeny na uživatelé Internetu ve Velké Británii – ti z jejich celkového množství dostávají 23 procent.

Diverzita spamu, který pracuje metodou tzv. sociálního inženýrství (tj. e-maily, jež se pomocí manipulace s emocemi příjemce pokouší získat od něj důvěrné informace), zjištěná v rámci experimentu, umožňuje výzkumníkům získat důležitý náhled na tento druh spamu. V posledních pěti letech tato kategorie spamu přitom výrazně nabyla na intenzitě.