Nové postupy plánuje policie v rámci dvouletého projektu k potírání korupce a hospodářské kriminality Transition Facility, v němž česká policie přebírala zkušenosti od kolegů ze spolkové země Bádensko-Württembersko.

Evropská unie přispěla na projekt, který dnes skončil, celkovou částkou 1,9 miliónu eur (asi 47,5 miliónu korun). Projekt tvořily dvě části: jednak poskytnutí technického vybavení v hodnotě jednoho milionu eur, jednak vzdělávací programy v ČR i v Německu, které byly zaměřeny na praktickou výměnu policejních zkušeností a know-how.

Na stáž do Německa vyjelo 114 policistů a státních zástupců, celkem bylo vyškoleno šest stovek lidí. Novák nechtěl konkretizovat nové pátrací a vyšetřovací postupy, které se čeští policisté naučili. Podotkl, že kdyby se staly veřejně známými, ztratily by na efektivitě.

Prozradil ale, že jde například o opatření k potírání praní špinavých peněz. Česká policie spolupracuje s policií Bádenska - Württemberska téměř deset let. Po ukončení twinningových projektů, ve kterých starší členská země EU pomáhá zemi nové, teď chtějí policie obou zemí pokračovat ve spolupráci na partnerské úrovni.