ICANN schválilo uvolnění pravidel pro nové adresy na závěr svého týdenního zasedání jednomyslně. Souhlasilo také, že nechá veřejnost vyjádřit se k dalšímu návrhu, který počítá s tím, že adresy by mohly být celé v jiném jazyce než v angličtině. Nová jména se pravděpodobně na internetu neobjeví dříve než v příštím roce.

Organizace musí nejprve vypracovat veškeré detaily, včetně poplatku za získání nového jména, který by mohl dosáhnout až 100 000 dolarů za kus (1,53 miliónu Kč), a pomoci tak organizaci pokrýt náklady, které se vyšplhají až na 20 miliónů dolarů. Jména domén pomáhají počítačům v nalezení webových stránek a při směrování e-mailů.

Další koncovky mohou rozšířit počet internetových stránek se snadno zapamatovatelnými názvy, které dosud používaly koncovku .com. Nová směrnice zmírní a urychlí schvalovací proces žádosti o novou koncovku v angličtině, který v současnosti může trvat i několik let.

Žadatel nyní projde počáteční fází zkoumání, v rámci které bude moci kdokoliv vznést protest, pokud se mu bude zdát, že koncovka je zaměřená rasisticky, může porušovat obchodní známku nebo je podobná již existující koncovce. Pokud se žádný protest neobjeví, bude koncovka rychle schválena.

Nově se nejspíše objeví i koncovka .xxx

Kromě koncovek se jménem firem nebo osobním jménem by se mohla brzy objevit i koncovka .xxx, jejíž vznik již dříve sdružení zamítlo. ICANN se také chystá poprvé povolit používání adres bez anglických koncovek.

V současnosti jednotlivé země používají u národních adres jako koncovku dvoupísmenný anglický kód své země. V případě Česka je to koncovka .cz. Podle nového pravidla by mohly používat písmena ve svém národním jazyce. ICANN se rozhodl, že o této změně bude jednat na svém setkání v listopadu.

Nejprve chce vyslechnout názory veřejnosti na tuto změnu. Požadavky po nových koncovkách v národních jazycích se na celém světě stále více objevují spolu s rozšiřováním internetu. Jedním z důvodů je i to, že je mnoho lidí, kteří nemluví anglicky nebo je pro ně obtížné psát latinkou.

V současnosti je v některých případech možné psát adresy i v jiných jazycích, avšak koncovky jsou omezené jen na 37 znaků - písmena a až z, číslice a spojovníky, napsala agentura AP.