Na "originální" název státu Česko-Slovensko, který podle slovenské Wikipedie vznikl v roce 1918, upozornil Novinky čtenář.

"Nedávno jsem brouzdal slovenskou Wikipedií a zjistil jsem, že Československo se tam vyskytuje výhradně ve formě Česko-Slovensko. Zkoušel jsem obsah stránek upravit, ale všudypřítomní redaktoři-cenzoři okamžitě pomlčky vrátili nazpět," postěžoval si.

Wikipedia ovšem pravopis názvu Česko-Slovensko vysvětluje na svých stránkách následovně: "Československo je český a do roku 1990 také slovenský pravopis a v současnosti je v rozporu s PSP (Pravidla slovenského pravopisu) a KSSJ (Krátký slovník slovenského jazyka)."

Podle slovenské verze Wikipedie se Československo jmenovalo do dubna roku 1990 Česko-slovenská federatívna republika, zkráceně Česko-Slovensko. Do rozdělení na konci roku 1992 se pak Československo oficiálně jmenovalo Česká a Slovenská Federatívna Republika, zkráceně Česko-Slovensko.

Zmatky kolem oficiálního názvu Československa vznikly v 90. letech ve federálním shromáždění, kde změnu názvu požadovali někteří slovenští poslanci. Název země se měnil dvakrát. Nejdříve se používala pomlčka, poté spojka "a".

Slováci i po rozdělení republiky zůstali u názvu Česko-Slovensko. Pravidla slovenského pravopisu vysvětlují pojem "československý" bez pomlčky jako název "popírající národní princip v slovensko-českém vztahu".