Základní myšlenku už jsme určitě všichni někde viděli. Jde o to dostat se malou kuličkou do cíle. Brání vám v tom hlavně nejrůznější terénní prvky. Máme tu prudké srázy, úzké lávky, různé propasti, které je třeba přeskočit a tak dále.

Hlavní inovace zde tkví v tom, že nemáte k dispozici jen jednu kuličku s pevně danými vlastnostmi, ale můžete se během hraní přepínat mezi třemi různými typy. Základní skleněnou kuličku lze vyměnit za gumový balónek s vysokou odrazivostí, anebo železnou kouli s velkou vahou a hybností.

:. Marble Mayhem

Správné zvládnutí toho či onoho manévru pak spočívá ve výběru odpovídající kuličky. Kdybyste náhodou tápali, která to je, na billboardech okolo trati naleznete nápovědu.

DOWNLOAD, homepage, 30 MB, 7/10