Mluvčí Univerzity Karlovy Václav Hájek řekl, že vstup do projektu zatím zvažují. Program umožňuje učitelům kontrolovat, zda studenti při psaní prací neopisovali. Porovnává, zda se věty či odstavce studentských prací neshodují s dříve napsanými studiemi.

"Univerzity mohou vyhledávat podobné dokumenty nejen mezi závěrečnými pracemi zapojených vysokých škol, ale i mezi dalšími dokumenty, například mezi vybranými zdroji z Internetu," řekla Fojtová.

Masarykova univerzita porovnává texty diplomových prací pomocí programu druhým rokem. Jen za první rok systém odhalil systém 150 000 podobností. Číslo však podle Fojtové neříká nic o míře opisování, mezi podobnosti řadí počítač i řádné citace.

První plagiátoři již byli odhaleni

U disciplinárních komisí skončilo za dobu fungování programu několik studentů, podstatná je však podle mluvčí hlavně prevence. Když posluchači vědí, že na opisování by se přišlo, nedovolí si ho. Podle mluvčí srovnatelný systém, který by vytvářel národní fond závěrečných prací a umožňoval vyhledávat plagiátory, nikde jinde neexistuje.

Systém programátoři zprovoznili na adrese serveru Vysokoškolské kvalifikační práce. Databáze zároveň umožňuje veřejnosti vyhledávat zajímavé studie vznikající na vysokých školách. "Díky ní je možné zpřístupňovat informace o zajímavých pracích z různých oborů. Například, kdo práci zpracoval, na které škole nebo fakultě byla vytvořena, případně, kde nalezne celý text práce a podobně," uvedla Fojtová.

"Vzhledem k extrémnímu zatížení aktuálními tématy, jako je transformace fakultních nemocnic, příprava Bílé knihy, nebo připomínkování návrhu reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR se UK bude projektem zabývat ve druhé polovině června. Případné zapojení do projektu by bylo možné od počátku akademického roku 2008/2009," vysvětlil mluvčí Hájek, proč se Univerzita Karlova k systému zatím nepřipojila.

Školy zapojené do projektu
Akademie múzických umění v Praze
Česká zemědělská univerzita v Praze
Ekonomická univerzita v Bratislavě
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Masarykova univerzita v Brně
Ostravská univerzita v Ostravě
Slezská univerzita v Opavě
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Západočeská univerzita v Plzni