Jerry Yang, současný šéf Yahoo odmítnul nabídku Microsoftu na převzetí Yahoo, za které původně nabízel 44,6 miliardy dolarů v akciích a hotovosti. Dokonce nepřijal ani zvýšenou nabídku (asi 776 miliard Kč). Microsoft po tomto incidentu stáhnul svou nabídku na odkoupení. Yangovo odmítnutí pochopitelně rozhněvalo většinu akcionářů firmy. 

Pohotově však na celou situaci zareagoval investor Carl Icahn, který během minulého týdne skoupil přes padesát miliónů akcií Yahoo. Icahn tak zahajuje takzvaný proxy fight, což je proces, kdy akcionář s větším podílem ve firmě vyvolá hlasování o obsazení statutárních orgánů. Icahn už sestavil desetičlenný řídící tým, který je připraven se okamžitě ujmout vedení firmy, pokud k tomu získá dostatečný počet hlasů od dalších akcionářů.

Cílem investora je obnovit jednání o koupi se softwarovým gigantem Microsoftem. "Je mně jasné, že správní rada společnosti Yahoo ztratila důvěru akcionářů i Microsoftu," napsal Icahn v dopise členům vedení Yahoo.

Učiní Microsoft novou nabídku?

Bill Gates, zakladatel Microsoftu, se však nechal slyšet, že po krachu jednání s internetovou společností Yahoo nejedná Microsoft o žádných dalších kontraktech a došel k závěru, že obě firmy by měly jít každý svou cestou.

Část analytiků je ale přesvědčena, že Microsoft nezájem pouze předstírá a jeho odchod není ničím jiným, než jen pokračováním tříměsíční snahy přesvědčit vedení Yahoo, aby nabídku přijalo.

Icahn v dopise předsedovi správní rady Yahoo uvedl, že už nashromáždil zhruba 59 milionů akcií Yahoo, jejichž hodnota se pohybuje kolem 1,6 miliardy dolarů. Nyní se snaží získat souhlas Federální obchodní komise, zda může převzít akcie až za 2,5 miliardy USD.