Zatímco ještě v roce 2003 jich bylo více než 40 procent, letos jejich podíl klesl na 17 procent. Internet podle společnosti Dema má 57 procent domácností. Loni to přitom bylo 46 procent. Rychlý nárůst připisují odborníci zlevňování počítačů i větší dostupností internetového připojení.

Podle Remra může hrát roli i fenomén mladých "singles", kteří se osamostatňují od rodičů, pořizují si vlastní bydlení a připojení je pro ně samozřejmostí. Počítač mělo na začátku letošního roku 63 procent bytů. Průzkumy se uskutečnily v rámci projektu Březen - měsíc internetu.

Ten se letos věnoval internetu jako pomocníku znevýhodněných lidí a akcí v jeho rámci se zúčastnilo přes 100.000 lidí. Součástí projektu byl poprvé vlak, který v sedmi městech seznámil přes 750 zájemců s problematikou internetu a handicapovaných. Projekt tradičně podpořily tuzemské knihovny, jichž se zapojilo 332 s programem na propagaci internetu a četby.

Pohádkové Noci s Andersenem v knihovnách se zúčastnilo přes 22.000 dětí a 5000 dospělých. Mezi další akce patřily konference Internet ve státní správě a samosprávě, Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami a dětská konference Junior internet. jsa fcz