Vedení univerzity si od tohoto kroku slibuje kvalitnější vzdělání studentů v oblasti informačních technologií a zvýšení jejich schopnosti uplatnit se v praxi.

"Spolupráce akademické a soukromé sféry je jedním z klíčů vedoucích ke zvyšování kvality vzdělávání v České republice," řekl rektor zlínské univerzity Ignác Hoza. Středisko začne ve Zlíně fungovat od nového školního roku.

Microsoft spolupracuje s univerzitou již od roku 2004

Spolupráce s Univerzitou Tomášem Bati je pro Microsoft pokračováním vztahu, který začal již v roce 2004, kdy společnost podepsala s Českou republikou Memorandum o porozumění.

Zlínská univerzita tak má nyní možnost vstoupit do projektu Windows Live@edu, který vysokým školám nabízí například bezplatný přístup ke komunikačním službám pro studenty, žadatele o studium i absolventy školy.

Microsoft IT Academy má v České republice otevřeny zhruba dvě desítky center. Jejich provoz zastřešuje Centrum moderních technologií při střední průmyslové škole v Třebešíně. Jde o jediné centrum ve střední a východní Evropě a jedno ze šesti v Evropě, na Středním východě a v Africe.