„Klasický sloupcový výpis pořadů znají uživatelé mimo jiné i z tištěných periodik. Jeho nevýhodou ovšem je nesnadné hledání časových konfliktů v programu. Pokud ve stejný čas začíná více oblíbených pořadů, uživatel to nezjistí dostatečně rychle. Naproti tomu má dlouhodobý přehled a může snadno plánovat několik dní dopředu, jaký pořad bude sledovat,“ uvedla mluvčí Seznamu Rita Gabrielová.

V řádkové aplikaci je snadno vidět, který pořad právě běží, je vyznačen červenou barvou. Na časovou osu vysílání upozorňují také hodiny v záhlaví stránky, které se automaticky posouvají každých 30 sekund.

„Pokud chce uživatel posunout celou stránku doleva či doprava, použije tlačítka v pravém horním rohu stránky nebo ji posune tahem myší,“ říká Gabrielová.

Videoochutnávky

Seznam připojil užitečnou funkci: Můj program. Oblíbené a pravidelně sledované pořady lze jednoduše přidat do složky s tímto názvem a pokud nechce uživatel na žádný pořad zapomenout, nechá si poslat jejich výpis emailem do své schránky.

„Zcela novátorským prvkem v obsahu TV programu na Seznamu jsou video ukázky z vybraných pořadů společností HBO, AXN, National Geographic, Zone Media anebo současných českých televizních stanic. Krátká videa jsou skvělou ochutnávkou pořadu, na který se uživatelé těší,“ dodává Gabrielová.

„Televizní program vnímáme jako samostatnou službu Seznamu, jejíž vývoj touto první verzí rozhodně nekončí,“ slibuje produktový manažer služby David Biksadský.