„Provozovatelé diskuzí mají právo eliminovat podezřelé příspěvky, například ty, které vybízí k rasové nesnášenlivosti nebo jsou vulgární,“ řekla Novinkám mluvčí ochránce veřejných práv Iva Hrazdílková.

Každý provozovatel diskuze by mohl být za výskyt protiprávních příspěvků i sankcionován. Z tohoto důvodu redakce jednotlivé diskuze uzavírají či podezřelé příspěvky mažou.

„V tomto případě nejde o omezování svobody projevu,“ vysvětlila Hrazdílková. Podle ní mají redakce právo na povinnost registrace i při hlasování příspěvků či mohou blokovat přispěvatele, jejichž názory jsou opakovaně protiprávní.

Co se rozumí protiprávním jednání:
Například je to šíření pomluvy či jiné zásahy do osobních práv, šíření poplašných zpráv, výzvy k rasové nesnášenlivosti, propagace extrémistických hnutí či porušování autorských práv