Třetina je pak přesvědčena, že je na tom asi tak stejně, pouze 13 % dotázaných si nevěří a soudí, že osobní počítač ovládají hůře.

Z průzkumu, kterého se zúčastnilo tisíc respondentů, dále vyplynulo, že asi polovina ekonomicky aktivních lidí je na svém pracovišti spokojena se vzděláním v oblasti informačních technologií. V případě ekonomicky aktivních lidí, kteří ke své práci používají počítač, to jsou dokonce čtyři pětiny.

Uživatelé se chtějí vzdělávat

Lidé se chtějí v oblasti počítačových technologií a programů vzdělávat. Největší zájem mají o kurzy zaměřené na MS Office. Je ovšem zajímavé, že celá pětina lidí, kteří PC aktivně nepoužívají, by ráda absolvovala počítačový kurz také.

Uživatelé, kteří už absolvovali nějaký počítačový kurz, mají častěji pocit, že umí pracovat s počítačem lépe než ostatní kolegové na pracovišti. U respondentů, kteří žádný kurz neabsolvovali, je polovina těch, kteří tuto skutečnost nedokáží posoudit.

Velká část respondentů, kteří jsou spokojeni se vzděláváním v oblasti IT, si také myslí, že je na tom v práci s PC lépe nebo stejně jako kolegové.

Z analýzy rovněž vyplynulo, že je hodně zaměstanců, kteří ke své práci počítač nepotřebují. Jde o třetinu všech ekonomicky aktivních obyvatel.