„Lidé mohou chatovat ‚tváří v tvář‘, i když jsou přitom od sebe vzdáleni tisíce kilometrů. Veškerá tato svoboda je dostupná komukoli s internetovým připojením a webovou kamerou," uvedl zástupce společnosti Creative Eoin Leyden.

Webové kamerky se již dávno dostaly z dětských let. Nyní obsahují například mikrofony s aktivním potlačování okolního hluku, nebo přesné objektivy s autofokusem.

Některé z nich jsou doplněny o předem připravené dynamické avatary, které oživují video chaty. Umožňují lidem jedním kliknutím myši získávat různou virtuální osobnost.

Lidé mohou také vytvářet vlastní avatary. Vyšší modely od Creative mapříklad dovolují využít jakýkoli obrázek sejmutý webovou kamerou a animovat jej do podoby mluvicího avataru. Ty potom lze exportovat do pohlednic a sdílet jako videa.

Výrobci chrání mládež

Výrobci webových kamer už začali také chránit nezletilce před nevhodným online chatováním nebo videotelefonováním. V takovém případě je nutné zadat před zapojením webové kamery heslo.

„Využívání webových kamer se dostalo mimo technologický rámec – jde o společenský fenomén. Musíme proto nabídnout i neobvyklá technická řešení," dodal Leyden.