Ve srovnání s rokem 2006 se růst zpomalil. To podle Jana Horny z HorMartu souvisí s relativní nasyceností českého trhu. "Webové stránky prezentačního charakteru jsou dnes poměrně běžnou záležitostí, ať už jde o firemní weby nebo osobní prezentace. Novým impulsem pro rychlejší růst webhostingového odvětví tak může být postupný přechod k webovým službám, které budou zprostředkovávat obousměrnou komunikaci a usnadňovat reálný život," dodal.

Podle Horny se na vyspělejších trzích začíná prosazovat trend nazývaný Web 2.0, který představuje přeměnu internetu v univerzální komunikační platformu. Významnou roli budou hrát nové technologie, například virtualizace, která usnadňuje poskytovatelům prostoru správu počítačové infrastruktury. Letos by měly příjmy z webových pronájmů vzrůst na 550 miliónů korun.

Dlouhodobě nejúspěšnějšími pronajímateli webového prostoru jsou na domácím trhu firmy Active 24 a Internet CZ. Společně spravují téměř polovinu pronájmů webového prostoru.

Největší pronajímatelé webového prostoru v roce 2007
pořadífirmapočet pronájmů na konci roku 2007
1.Active 2442 000
2.Internet CZ37 200
3.Zoner Software22 100
4.Ignum15 700
5.Nethost13 100
6.Pipni10 500
7.Web4U10 100
8.Telefónica O28800
9.Český Hosting7500
10.Super Hosting5800
zdroj: HorMart