SOS letos uskutečnilo test ve 120 internetových obchodech. "Většina z nich přislíbila, že své nedostatky okamžitě napraví. Jen ojediněle jsme se setkávali s výhrůžkami, že pokud výsledky testu zveřejníme, bude se dotčená firma domáhat právních důsledků," uvedl Karel Pavlík ze sdružení.

O adrese společnosti informovalo spotřebitele 83 procent obchodů, informace o ostatních povinných údajích však již byly vzácnější. Identifikační číslo uvedlo jen 45 procent obchodů a o právu na odstoupení od smlouvy předem informovalo své zákazníky pouze 15 procent nákupních serverů.

Část spotřebitelů tak ani neví, že mohou od smlouvy uzavřené přes internet do 14 dnů odstoupit. "Obchody, které na to své zákazníky neupozorní, jsou ale samy proti sobě. Pokud nesplnily svoji informační povinnost, lhůta na odstoupení se prodlužuje na tři měsíce," upozornil předseda republikového výboru SOS František Lobovský.

Povinnost informovat spotřebitele o základních údajích mají internetové obchody od ledna 2001, kdy vstoupila v platnost novela Občanského zákoníku. SOS již v roce 2001 provedlo dva testy, které ukázaly na velké nedostatky v poskytovaných informacích. Pavlík připomenul, že ani 31 měsíců platnosti novely nepřimělo virtuální obchody splnit to, co jim zákon ukládá.