Podle studie McAfee využívají vlády a s nimi spřízněné skupiny internet pro kybernetickou špionáž a k provádění kybernetických útoků. Cíle útoků zahrnují kritické systémy státní síťové infrastruktury, například elektrorozvodné sítě, systémy řízení letecké dopravy, finanční trhy a vládní počítačové sítě.

Použití internetu k webové špionáži se dnes týká přibližně 120 zemí. Řada těchto útoků má původ v Číně a tato země veřejně prohlásila, že činnost na poli kybernetické špionáže provádí.

Z počátečních ojedinělých pokusů se útoky vyvíjejí směrem k dobře organizovaným a štědře financovaným aktivitám, jejichž cílem je politická, vojenská, ekonomická a technologická špionáž. Nové škodlivé programy jsou stále odolnější, podobně jako DNA se stále znovu upravují a obsahují vysoce propracované funkce například v oblasti šifrování.

Červ Nuwar byl prvním příkladem tohoto druhu nebezpečného kódu a odborníci se domnívají, že v roce 2008 se objeví řada dalších. Objeví se ve větší míře útoky proti telefonování po internetu a zneužití sociálních sítí typu MySpace nebo Facebook.

Časté útoky směřující na banky mohou podle odborníků představovat závažné ohrožení důvěry veřejnosti v on-line bankovnictví a být brzdou elektronického obchodu. Snaha zaměřená na zabezpečení on-line bankovnictví přitom zřejmě nebude dostatečně efektivní nebo dostatečně rychlá.