"Naše výzkumy by mohly otevřít zcela novou cestu ve využívání světelných paprsků," komentovala výsledky svého dvanáctičlenného týmu Lene Hau, vedoucí projektu. "Dosud používané technologie jsou limitovány rychlostí světla."

Podle současné fyziky je rychlost světla ve vakuu nejvyšší dosažitelnou rychlostí v našem vesmíru. Jde o jednu ze základních konstant fyziky - její hodnota je přibližně 300 000 kilometrů za sekundu. Řidič zvyklý na údaje svého tachometru si možná udělá lepší představu po převedení na kilometry za hodinu: je to miliarda a 80 miliónů kilometrů v hodině...

Zatímco směrem nahoru je tato rychlost patrně konečná (i když snahy o její alespoň teoretické překročení rozhodně nechybějí), zpomalit světlo současná fyzika dovoluje. Nepatrně se mění rychlost světla například ve vodě, v diamantu a v dalších pevných látkách. Jde však o zpomalení natolik malé, že je z praktického hlediska téměř nevýznamné.

Tým profesorky Lene Hau se už od poloviny 90. let minulého století snaží o zpomalení mnohem drastičtější. Využívá k tomu (velmi zjednodušeně řečeno) tzv. laserové ochlazování atomů sodíku na teploty velmi blízké absolutní nule. Extrémně silné supravodivé elektromagnety přitom udržují obláček chlazeného plynu ve vhodném tvaru uvnitř speciální komory, v níž je vysoký stupeň vakua. Vzniká tak zvláštní stav hmoty nazývaný Bose-Einsteinův kondenzát, který má odlišné vlastnosti od atomů v normálním stavu.

Do tohoto obláčku vědci vypouštějí laserové pulsy, aby změnili rychlost pohybu světla. Už v březnu roku 1998 se týmu profesorky Hau podařilo zpomalit fotony na necelých 70 km/h, což je rychlost plynulé dopravy v trochu hustším provozu. V létě roku 2000 se pak vědcům poprvé podařilo světlo na zlomek sekundy zcela zastavit.

"Světlo je ideální prostředek pro přenos obrovského množství informací," přibližuje možné praktické aplikace svého výzkumu Lene Hau. "Pokud se jej podaří natrvalo zastavit, může posloužit také jako extrémně výkonná paměť. Ale nejen to. Zastavené světlo bude nejspíš moci být použito při konstrukci tzv. kvantových počítačů zcela odlišných od těch dnešních a především nesrovnatelně výkonnějších."

Výzkum "zmrazeného světla" ale má význam také při základním výzkumu, především při zkoumání vlastností dosud tajemného a nepříliš probádaného Bose-Einsteinova kondenzátu.