Podle studie, jejíž výsledky zveřejnila na svých internetových stránkách BBC, hraje závislost na elektronické poště ve firmách tak významnou roli, že většina lidí začne být znepokojena již po 30 minutách bez přístupu k e-mailu.

Mark Bregman z firmy Veritas prohlásil, že e-mail již představuje mnohem více než pouhý komunikační nástroj, což zvyšuje tlak na zajištění jeho stálé dostupnosti. Dodal, že pokud se správcům informačních technologií nepodaří udržet elektronickou poštu v chodu, potlačí tak provozuschopnost celé organizace.

Podle společnosti Veritas ukázal průzkum alarmující nedostatky v současné správě elektronické pošty a zálohovacích a obnovovacích metodách, které vystavují podniky rizikům a vytváří nepatřičné napětí na pracovištích.

Zhruba 99 procent společností sice elektronickou poštu pravidelně zálohuje, nalézt a obnovit konkrétní zprávu mezi tisícovkami dalších je však podle poloviny dotazovaných počítačových techniků obtížné. Pouze pětina uvedla, že by dokázala obnovit zprávu starší než jeden rok.