V minulých letech podle studie prudce vzrostl objem používaných mobilních technologií a s ní i objem práce vykonávané v terénu. Na jednu stranu to přispělo k lepší dostupnosti, efektivitě a produktivitě zaměstnanců, na druhé straně to firmám přidělalo mnoho vrásek na čele. Jejich počítače jsou zranitelnější více než v minulosti.  

Uživatel notebooku je pro IT správce nebezpečný

Ve Spojených státech připustilo 58 procent respondentů, kteří mají prostřednictvím podnikových notebooků přístup k internetu mimo podnikovou síť, že zasílají důvěrné informace webovými e-maily. Mezi těmi, kteří se vždy připojují k internetu přes podnikovou síť, se k takovému počínání přiznalo jen 42 procent.

Podle respondentů z Německa, Anglie a Spojených států mobilní uživatelé na rozdíl od uživatelů desktopů častěji navštěvují komunitní sítě a stahují filmy. Například 54 procent německých mobilních uživatelů stahuje během práce na podnikové síti spustitelné soubory, zatímco mezi uživateli desktopů to dělá jen 41 procent.

Japonci jsou jiní

Japonsko je jediná země v průzkumu, která se od průměrných výsledků odlišuje. Asi polovina všech mobilních uživatelů zde stahuje spustitelné soubory při práci na podnikové síti ve srovnání se 60 procenty uživatelů desktopů.

Studie ukazuje, že v Japonsku obě skupiny zaměstnanců v podnicích, mobilní i pracující v kanceláři, častěji než jinde zasílají důvěrné informace kolegům nebo obchodním partnerům přes instantní zprávy nebo webový e-mail.

Mobilní uživatel se umí bránit

V rámci průzkumu byly shromážděny informace od 1600 koncových uživatelů počítačů v podnicích ve Spojených státech, Anglii, Německu a Japonsku. Je zajímavé, že ve všech zkoumaných zemích kromě Japonska platí, že čím je uživatel mobilnější, tím častěji je vystaven spamům a phishingovým útokům.

Mobilní uživatelé jsou často technicky zdatnější a lépe se vypořádávají co se týče takzvaných měkkých rizik, jako je pharming a phishing. Například ve Spojených státech si je 61 procent mobilních koncových uživatelů vědomo webových hrozeb ve srovnání se 49 procenty uživatelů desktopů.