V budoucnu bude možné tato miniaturní zařízení použít například jako počítačové procesory, úložná zařízení, čidla, anebo je využít v aplikacích, které si dosud ještě nikdo nedokázal představit. Objevy byly detailně představeny v časopise Science.

V první zprávě vědci popisují významný pokrok, kterého se jim podařilo dosáhnout ve výzkumu vlastnosti označované jako magnetická anizotropie jednotlivých atomů. Ta umožňuje určit schopnost atomu uchovávat informace. Magnetickou anizotropii jednotlivého atomu se dosud nikdy nepodařilo změřit.

Díky tomuto průlomu bude možné stavět struktury sestávající se z malých shluků atomů nebo dokonce jednotlivých atomů, které budou schopny spolehlivě uchovávat magnetickou informaci. Taková úložná kapacita umožní vtěsnat do zařízení velikosti dnešního iPodu na 30 000 celovečerních filmů nebo celý obsah YouTube, tedy milióny video klipů, jejichž celkový objem se odhaduje přes 1 000 trilionů bitů.

Průlomové využití v dalších oborech

Ještě významnější je nicméně to, že průlom může vést k vytvoření nových struktur a zařízení, jež budou tak malá, že je bude možné použít i ve zcela nových oblastech a disciplínách, než je tradiční výpočetní technika.

Ve druhé zprávě IBM představila první jednomolekulový přepínač, který dokáže pracovat plynule, aniž by rušil rámec molekuly - to je významný krok k budování elementů velikosti molekul, které budou výrazně menší, rychlejší a energeticky méně náročné než dnešní počítačové čipy a paměťová zařízení.

Vědci se však shodují, že pro využití těchto objevů v konkrétních produktech bude třeba urazit ještě dlouhou cestu. Již dnes však tyto novinky umožní dále pokračovat v rozvoji nanotechnologie, ve výzkumu výstavby struktur a zařízení z miniaturních komponent, jako je několik atomů nebo molekul.