Každý uživatel internetu si tak v době od včerejšího rána do dnešní deváté hodiny mohl stáhnout kompletní obsah několika tisíc webů. Některé internetové stránky jsou však tvořeny nejen veřejnou částí, která je volně přístupná, ale i neveřejnou, kterou tvoří například seznamy hesel či jiných diskrétních dat. Tyto sekce webů jsou chráněny heslem, avšak v uvedenou dobu se k nim mohl dostat každý návštěvník stránek www.arcimpex.cz, kde byla data webů zveřejněna. Seznam stránek, které byly takto poškozené, má redakce Novinek k dispozici.

Chybu způsobil administrátor IOL. "Při úpravách na serveru byl chybou administratorského rozhraní nějaký čas kořenový adresář tohoto webu místo na svá data namířen o jeden adresář výše," uvedl Crha. "Byly tak vidět i některé další podadresáře." Crha Novinky informoval, že zákazníky jejichž webů se to týká bude společnost kontaktovat. "Uděláme vše proto, aby už k podobným opomenutím nedošlo," dodal mluvčí. Chyba se podle Crhy týkala pouze serveru, který se nepoužívá pro zabezpečené stránky, tedy základního webhostingu. Nicméně připustil, že na internetových stránkách mohly být data, která si někdo nepřál zveřejnit.

Problém s komunikací

Čtenář, který Novinky o celé kauze informoval, tvrdí, že již ve středu v 11:00 telefonicky kontaktoval linku technické podpory IOL, aby je informoval o vzniklém problému. Když požadoval kontakt na zodpovědného pracovníka, byl odkázán na email techhelp@iol.cz. "Paní v telefonu mi nechtěla dát telefon na někoho kompetentního, i když jsem ji upozornil, že jde o útok hackera," uvedl čtenář v emailu zaslaném redakci. "Chovala se ke mně jako bych potřeboval pomoc já," doplnil.

Společnost se problémem začala pravděpodobně zabývat až dnes ráno po druhém telefonátu našeho čtenáře, který si přál zůstat v anonymitě. Podle jeho mínění byl volně přístupný obsah až 8000 webů.