Za měsíc si na internetu průměrně prohlédne 2662 webových stránek.

Nejvyšší počet obyvatel, kteří používají internet, žije v Nizozemí. Ke světové síti je připojeno zhruba 83 procent Holanďanů.

Naopak v Rusku je počet internetových přípojek v rámci Evropy jeden z nejmenších. Webové stránky chodí číst pouze 11 procent Rusů.

Procentní podíl obyvatel jednotlivých zemí připojených k internetu:
Nizozemí 83 % 
Norsko 70 % 
Švédsko 70 % 
Dánsko 68 % 
Finsko 65 % 
Anglie 62 % 
Zdroj: ComScore

Pokud budeme pokračovat ve statistickém výčtu, jenž zveřejnila společnost ComScore, zjistíme, že vůbec nejvíce obyvatel, kteří čerpají data ze světové sítě, má Německo. Podle studie se jedná o 32,5 miliónu osob starších 15ti let.

Jestliže Německo mělo nejvíce internetových surferů, pak Anglie má digitální brouzdaly nejaktivnější. Online totiž stráví 34,4 hodin měsíčně, což výrazně převyšuje celoevropský průměr.

K internetu je připojeno zhruba 40 procent Evropanů. Statistiku kazí například Španělsko s 39 procenty, Itálie s 36 procenty, ale také již jmenované Rusko s 11 % obyvatel, kteří používají světovou pavučinu. 

Podle ComScore je v USA online 156 miliónů lidí. Každý den je z nich k síti připojeno 121 miliónů.