Podle zákona č. 159/1999 Sb. je každá cestovní kancelář povinna sjednat pojištění, z něhož vyplývá klientům, kteří si u ní zakoupili zájezd, právo na pojistné plnění, pokud se cestovní kancelář dostane do úpadku. To však bohužel nebyl případ CK Harmonie medical, která místo léčení přivodila svým klientům spíše další zdravotní potíže nejen tím, že je nedokázala dopravit zpět, ale také proto, že zklamaní zákazníci této CK mohou přijít i o své peníze.

Asi málokterý zákazník cestovní kanceláře si bude číst celé znění zmíněného zákona, ale základní věci by měly být každému cestovateli známy. Je tedy dobré vědět, na jaké případy se pojištění vztahujejaký je postup při řešení pojistné události. Mnoho zajímavých informací skýtá i stránka s odpověďmi na nejčastější dotazy, mezi které jistě patří i otázka "Dostanu zpět všechny peníze?". Kromě toho na webu Pool (pool.evropska.cz) najdou důležité informace také provozovatelé cestovních kanceláří

V poolu pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, jenž svoji činnost zahájil 16. ledna 2001, je sdruženo osm pojišťoven a Marie Nezvalová z Evropské Cestovní Pojišťovny (tato pojišťovna byla pověřena správou předmětného pojištění) k tomu dodává: "Pool pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře je dobrovolným sdružením, členství v něm není rozhodně povinné, záleží na obchodní strategii konkrétní pojišťovny, zda se pro členství rozhodne či nikoliv." Důkazem tohoto tvrzení je nečlenství Union pojišťovny v tomto sdružení.

Až se tedy budete pídit po tom, zda je konkrétní cestovní kancelář pojištěna pro případ úpadku, nestačí jen nahlédnout do seznamu pojištěných CK na webu poolu, ale neměli byste zapomenout ani na seznam kanceláří pojištěných u Union pojišťovny.

Ne každý o těchto seznamech ví a najít je také není otázkou okamžiku. A právě to byl důvod vzniku webu Pojištěné Cestovní kanceláře (www.pojistene-ck.cz), jehož autoři umožnili všem cestovním kancelářím se bezplatně zaregistrovat. Pochopitelně je před zařazením do seznamu každá cestovní kancelář prověřena, zda je opravdu uvedena na oficiálním seznamu příslušné pojišťovny. Počítejte však s tím, že v seznamu nemusí být cestovka, která sice pojištěná je, ale k uveřejnění nedala souhlas.

V každém případě by vám ale každá pojištěná cestovní kancelář, se kterou se chystáte vypravit na zájezd, měla certifikát sama předložit. Na webu Ministerstva pro místní rozvoj (www.mmr.cz) máte možnost si prohlédnout podobu jak certifikátů poolu, tak certifikátu Union pojišťovny. Ostatně zmíněné ministerstvo má starost o cestovní ruch v popisu práce, a tak nepřekvapí ani přítomnost dalších zajímavých informací, které mohou cestovatelům ušetřit nejednu horkou chvilku.

Povinným čtením by tak měly být informace pro zákazníky cestovních kanceláří, což je vzhledem k počtu uvedených paragrafů poměrně srozumitelné čtení o povinnostech cestovních kancelářích vůči zákazníkům, kteří si přišli zakoupit zájezd.

O serióznosti CK může napovědět také její (ne)členství v některé z oborových asociací. Zkontrolovat seznamy členů můžete na webu Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (www.accka.cz) či na stránkách Asociace cestovních kanceláří ČR (www.ackcr.cz).

Cestu za získáním dalších důležitých údajů o každé CK odstartujte na webu aplikace ARES (wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_fr.html). Do příslušného formuláře stačí zadat obchodní jméno vybrané společnosti a po jejím nalezení si již jen vybrat, zda chcete získat informace z obchodního rejstříku, z registru ekonomických subjektů, z registru živnostenského podnikání atd. 

Poslední slovo při výběru cestovní kanceláře by však vždy měl mít zdravý rozum, což potvrzuje i Jiří Částka z výše zmíněného webu Pojištěné CK: "Kdybych se chtěl někam vypravit s jakoukoli CK, tak si v první řadě ověřím její pojištění proti úpadku (nejlépe přímo na stránkách pojišťovny), při návštěvě pobočky bych pak vyžadoval předložení koncesní listiny. Také ceny zájezdů o cestovce mnoho napoví - pokud CK prodává delší dobu zájezdy za podezřele nízké ceny (nebo dokonce pod nákupní cenou), pak asi nebude něco v pořádku."